Xpg Chameleon (XBOX360金手指合集) 更新 V1.30
XBOX360金手指

Xpg Chameleon (XBOX360金手指合集) 更新 V1.30

作者:Xpg 1、解压金手指文件到任意目录 2、运行XPG_Chameleon.xex文件 会自动加载金手指到内存 3、此时运行游戏 GOD/XEX/DVD皆可 4、游戏中按下左右摇杆打开金手指菜单 V1.30 Title ID : 0xCH4M3L30N 200+ Supported games JTAG/RGH/RGL/DEV Compatible Ea...
阅读全文